Polityka prywatności i wykorzystania plików "Cookies"

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Budownictwo Maciejak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, ul. Geodetów 16, 05-500 Piaseczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425254, NIP: 1230950504, REGON: 017431215, posiadająca wniesiony kapitał komandytowy w wysokości 50.000,00 zł, nr tel.: (22) 750 86 39, e-mail: biuro@budownictwomaciejak.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) czyli zamówionego kontaktu ze strony firmy Budownictwo Maciejak Sp. z o.o. sp.k. lub w ramach innej formy kontaktu elektronicznego z nami. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłcznie za Twoją uprzednią zgodą - w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Informujemy Cię również o tym, że na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszym dokumentem.

Kategorie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie przekazanych przez Ciebie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie przez Ciebie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia komunikacji. Prosimy Cię o podanie tych danych, za pomocą których chcesz żebyśmy się z Tobą kontaktowali.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

  • w przypadku jednorazowego kontaktu przez okres nie dłuższy niż 3 lata, lub do złożenia sprzeciwu,
  • przez okres 2 lat od upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  • w innych przypadkach, jeżeli znajdzie to zastosowanie, przez okres wymagany szczególnymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazywać dane

Podane przez Ciebie w powyższych celach dane możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne z utrzymaniem strony internetowej, poczty elektronicznej, wsparcia komunikacji lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (usługi IT, usługi marketingowe, usługi księgowe, usługi prawne) wyłącznie w tych celach.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych przez Ciebie danych osobowych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do bycia zapomnianym;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przeniesienia danych.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Cookies w Serwisie

Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików "cookies" w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki "cookies"("ciasteczka") to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie teleinformatycznym Użytkownika. W danych cookies mogą znaleść się również dane identyfikacyjne urządzeń końcowych, które będą służyły jedynie do celów statystycznych oraz bezpieczeństwa. Pliki "cookies" nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików "cookies" wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie "cookies" nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie.

Jak usunąć lub zablokować pliki "cookies"?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików "cookies" stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików "cookies" w witrynach internetowych. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików "cookie" na jego urządzeniu.
Strona główna